Hizmet Standart Tablosu

AYDIN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
SARIKEMER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ  HİZMET STANDARTLARI  TABLOSU
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN          BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ            (EN GEÇ)
Hekim Seçme (İlk Kayıt) T.C. Kimlik  Numarası 5 GÜN
Hekim Seçme (Hekim Değiştirme) T.C. Kimlik Numarası, seçilen hekimin adı soyadı,dilekçe 5 GÜN
Poliklinik Muayene T.C. Kimlik Numarası 60 DK.
Misafir Hasta Muayenesi T.C. Kimlik Numarası 60 DK.
Sağlık Kurumuna Sevk T.C. Kimlik Numarası 60 DK.
Tek Hekim Raporu T.C. Kimlik Numarası, dilekçe, 2 Adet Fotoğraf 60 DK.
Basit Laboratuar Tetkikleri T.C. Kimlik Numarası 60 DK.
Detaylı Laboratuar Tetkikleri T.C. Kimlik Numarası 1 GÜN
İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın,Gebe) T.C. Kimlik Numarası 60 DK.
Bağışıklama Faaliyetleri T.C. Kimlik Numarası 30 DK.
Aile Planlaması Hizmetleri T.C. Kimlik Numarası 60 DK.
Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) T.C. Kimlik Numarası tetkikler vs. VAR
         ”Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.